0
brak produktów

Formacja duchowa

"My z niego wszyscy". Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława KostkiAutor: ks. Wojciech Kućko (red.)

Rok wydania: 2018
Oprawa: miękka
Format: A5
Liczba stron: 360
ISBN: 978-83-66171-09-1
Zajrzyj do środka: pobierz
+
-
Ilość:
Cena: 25,00 zł
Niniejsza publikacja, zawierająca akta 41. Międzynarodowego Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, jest kontynuacją tradycji wydawania materiałów sympozjalnych, z których dotychczas w formie książkowej ukazało się siedem tomów zbiorów artykułów i wystąpień, związanych z jesiennymi, dorocznymi konferencjami, odbywającymi się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Są one materialnym świadectwem tworzenia od czterech dekad małej, skromnej, płockiej Sumy teologii, pisanej językiem wiary i rozumu prelegentów oraz uczestników tych dorocznych zjazdów naukowych.Tegoroczna konferencja, która przebiegła pod hasłem: Św. Stanisław Kostka, patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w szczególny sposób wpisała się w obchody Roku św. Stanisława Kostki, ogłoszonego z inicjatywy Biskupa Płockiego Piotra Libery przez Konferencję Episkopatu Polski w 450. rocznicę śmierci Świętego.

Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania ośmiu prelekcji i wzięcia udziału w dwóch dyskusjach panelowych, w których łącznie wystąpiło trzynastu prelegentów z kraju i zagranicy. Na seminaryjnej Sali Biskupów podczas wykładów i dyskusji rozbrzmiewały języki polski i włoski, te same, których słuchał Młodzieniec z Rostkowa na rzymskich pietrini, kiedy chętnie chodził z nowicjatu na Kwirynale do bazyliki Santa Maria Maggiore na Eskwilinie. Dopełnieniem obrad była wystawa z obrazkami o Świętym, z kolekcji dr. Waldemara Krzyżewskiego z Przasnysza, zaś przedstawiciele Poczty Polskiej S.A. rozprowadzali materiały filatelistyczne o Kostce, wydrukowane specjalne z okazji Roku jemu poświęconego. Nie zabrakło również mocnych akcentów modlitewnych i kulturalnych. Wieczorem, po uroczystych nieszporach ku czci św. Stanisława Kostki, z tradycyjnymi, płockimi antyfonami o Świętym, jak i śpiewanymi psalmami w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego, połączonych z uczczeniem jego relikwii, teatr seminaryjny wypełnił się uczestnikami sympozjum, którzy mieli okazję zobaczyć kleryków Koła Teatralnego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, interpretujących sztukę Św. Stanisław Kostka, autorstwa rzymskiego reżysera i dramaturga Alberto Macchiego, obecnego podczas spektaklu i tłumaczącego przed jego rozpoczęciem motywy podjęcia tego tematu w swojej pracy twórczej, która znalazła uznanie osobiste także u św. Jana Pawła II.

Tytułowe słowa: „My z niego wszyscy”, pierwotnie odniesione przez Zygmunta Krasińskiego do Adama Mickiewicza, zostały wybrane jako przewodnia myśl zbioru artykułów sympozjalnych, w których Czytelnicy znajdą potwierdzenie, że już od chwili swojej śmierci Święty z Rostkowa stawał się coraz ważniejszym ogniwem dziedzictwa historycznego i religijnego Rzeczypospolitej oraz Kościoła katolickiego na całym świecie. Zebrane treści sympozjalne ukazują bogatą panoramę różnych aspektów zainteresowania św. Stanisławem Kostką – od historii, przez teologię, duchowość, literaturę, sztukę aż po działalność duszpasterską. Mazowiecki Młodzieniec nie zawiódł nadziei nie tylko swoich przełożonych, ale stał się jednym z ważniejszych świętych jezuickich, wielkim orędownikiem wolności i suwerenności Polski, a we współczesnych czasach – przykładem tejże nadziei dla dzieci i młodzieży w Polsce.

W prezentowanej książce znalazły się przekazane przez wszystkich prelegentów artykuły naukowe, opracowane na bazie wygłoszonych wystąpień. Dodatkowo umieszczono tu kilka tekstów, korespondujących z tematyką sympozjum, a także kazania, wygłoszone podczas dnia sympozjalnego. Wszystkie artykuły przekazane oryginalnie w języku włoskim zostały zamieszczone także w tłumaczeniu na język polski. Ponadto dodano informacje o historii płockich sympozjów, jak również noty o autorach. Całość została ubogacona aneksem, w którym znajdują się najważniejsze teksty Ojca Świętego Franciszka, Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupa Płockiego Piotra Libery, opublikowane w Roku św. Stanisława Kostki (Aneks 1). Na końcu publikacji można skonsultować ilustracje, do których odnoszą się autorzy w poszczególnych artykułach (Aneks 2, odnośniki w tekstach odsyłają do konkretnych ilustracji). Ponadto zamieszczono kilka fotografii z przebiegu 41. Sympozjum naukowego.

ks. dr Wojciech Kućko

Polecamy również

Św. Stanisław Kostka na kartach ...
bp Piotr Libera
22,00 zł
Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem ...
ks. Wojciech Kućko (red.)
18,00 zł
Święty Stanisław Kostka – ...
ks. Janusz Cegłowski
15,00 zł
Święty Stanisław Kostka na nowo ...
praca zbiorowa
15,00 zł