0
brak produktów

Aktualności

Nowość: ks. Marcin Napadło

Pytanie o Boga... Filozofia religii Paula Tillicha


„Czy filozofia zaproponowana przez Tillicha, rozpoczynająca od tego, co nieuwarunkowane, rzeczywiście prowadzi do odkrycia Boga? Czy w dzisiejszym świecie, o przeważającej obecności profanum, jest miejsce na doświadczanie i odkrywanie sacrum? Tillichowska propozycja jednoznacznie wskazuje na takie możliwości, ale pojawia się od razu kolejne pytanie: czy mamy do czynienia tylko z Bogiem filozofów, czy jest to jednak Bóg, który zaprasza człowieka do osobowej relacji i powierzenia Mu swego istnienia? Książka Pytanie o Boga... Filozofia religii Paula Tillicha może być fascynującą przygodą w poszukiwaniu filozoficznej, jak i osobistej, odpowiedzi na te ciągle nieprzemijające pytania”.

Przedmowy ks. prof. UKSW dra hab. Macieja Bały

*

„Niniejsza książka poświęcona jest analizie związków zachodzących pomiędzy Tillichowską ideą tego, co Nieuwarunkowane a ideą Boga. Podążając za Tillichem autor bada możliwość przejścia od namysłu nad Nieuwarunkowanym do namysłu nad Bogiem; praca jest próbą rekonstrukcji znaczących etapów na tej drodze, a zarazem próbą udowodnienia tezy, że myślenie Tillicha jest myśleniem »ku Bogu«; (…) jest najbardziej obszernym i wszechstronnym ujęciem problematyki boskości w myśli Tillicha, jakie znajdujemy w polskiej literaturze filozoficznej”.
z recenzji naukowej dra hab. Krzysztofa Mecha UJ


Zapraszamy do działu NOWOŚCI na Stronie głównej

Pliki do pobrania:
  1. SPIS TRESCI.pdf